3-20kV potentialtransformator

  • 3-20KV Indoors / Outdoors Potential Transformer

    3-20KV inomhus / utomhus potential transformator

    Översikt Denna typ av potentiella transformatorer är en inomhus- (utomhus) produkt tillverkad av enfas epoxihartsisolering.Den används huvudsakligen för mätning av elenergi, spänningsmätning, övervakning och reläskydd i kraftsystem med situationen att neutralpunkten inte är effektivt jordad där märkfrekvensen är 50Hz och märkspänningen är 10kV eller 20kV och lägre.