Holleys historia

 • 1970.9.28: Företag etablerat
  Företagets föregångare var "Yuhang bambu ware och regn verktyg fabrik".
 • 1990-1999: Innovation, snabb utveckling
  Byggde 7 forskningslaboratorier, hade mer än 200 professionell personal
  Var den första som blev forsknings- och utvecklingscentrum på provinsnivå
  Energimätare med lång livslängd var ledande och upptog cirka 1/3 marknadsandelar i Kina
 • 2000-2008: Teknikövergång
  Från energimätare omvandlad till leverantör av hela lösningsprojekt
 • 2009-2015: smart och integrerad utveckling
  Integrerad elmätare, vattenmätare, gasmätare, värmemätare, etc. utvecklade det avancerade energiledningssystemet'
  Hade den internationella smarta mätaren automatiskt inspektionssystem
 • 2015
  "Holley Metering Ltd."bytt namn till "Holley Technology Ltd."
 • 2016-nu: Energi och IoT, strategiövergång
  Starta 3 stora förändringar (IPD, IT, Intelligent Manufacture)
  Övergripande övergång till energi- och IoT-branschens ekologiska strategi.