Mission och Vision

Företagsvision

Visionen för Holley är att bli en av de globalt ledandesmart energihanteringlösningsleverantörer.

Holley kommer att vidareutvecklas inom sitt kärnverksamhetsområde, stärka kärnkompetensen, stärka företagets status inom branschen och ge sina ägare tillfredsställande avkastning på investeringen.

Genom att kontinuerligt tillhandahålla tillfredsställande produkter och service till befintliga kunder fokuserar Holley på att utveckla nya globala strategiska kunder och partners och tillhandahåller tillräckligt med resursstöd.Vi skulle vilja etablera ett långsiktigt samarbete med värdefull kund genom uppmärksam service och pålitliga produkter.

Företagsuppdrag

Vi betalaruppmärksamhettill våra krav och angelägenheterkunder.

Under IOT- och smart grid-teknikarkitekturen förser Holley kunden med lösningarna och enheterna för att aktivt engagera sig i energieffektivisering och uppmuntra användaren av förnyande energiresurser.På traditionella mätmarknaden levererar vi kontinuerligt tillförlitliga produkter inom segmentet.

Med stöd och implementering av FN:s Global Compact undertecknat av Holley Group, initierar och samarbetar vi med vår partner och leverantörer och blir en ansvarsfull global affärspartner tillsammans.